Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tack för att du läser Lokaltidningen STO

Strid om vägavstängning fortsätter

Den infekterade striden om avstängningen av en väg vid bostadsområdet Källstången/Havsporten i Skärhamn fortsätter. Vägföreningen har drivit ärendet vidare till Göteborgs tingsrätt som i avvaktan på slutlig dom beslutat om verkställighetsförbud.

I en fyra sidor lång skrivelse kräver vägföreningen via advokat att beslutet från kronofogden att ta bort avstängningen ska upphävas med motiveringen att vägföreningens åtgärd är enligt regler och lagar och att föreningen har dispositionsrätt och beslutsrätt över vägen. Föreningen har begärt inhibition – alltså att beslutet från kronofogden inte får verkställas och tingsrätten har gått på den linje. Stoppet för vägen står därmed kvar tills dom fallit.

Vägföreningen menar att det inte är kronofogdens sak att utreda vem som kan fatta beslut om en avstängning i området och vägföreningen menar också att kronofogden inte heller enligt lag och stadgar kan säga att det endast är en föreningsstämma som kan fatta beslut om avstängning.

LÄS MER: Boende fick rätt om vägavspärrning

Föreningens avsikt är enligt skrivelsen att hindra obehörig och icke sällan tung trafik att använda den aktuella vägen som genomfartsväg. Vägföreningen menar vidare att det är endast den medlem i vägföreningen som överklagat vars intressen ska tas hänsyn till och att andra i området som inte överklagat är inte delaktiga i målet.

Dessutom menar vägföreningen att kronofogdens beslut innebär ett långtgående ingrepp i föreningens rätt och skyldighet att förvalta den aktuella vägen.

De protesterande boende hävdar liksom tidigare att det är orimligt att stänga av en väg så att de boende inte kan komma till sina garage utan en lång omväg och dessutom menar de att det idag inte förekommer någon omfattande byggtrafik på vägen. De ifrågasätter också i högsta grad beslutet att utan stämmobeslut stänga av vägen.

Skärhamns Vägförening är den största av många vägföreningar i tätorterna på Tjörn.