Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett så kallat hundraårsregn drabbade Skärhamn i september 2017. Bild: Mikael Berglund
Ett så kallat hundraårsregn drabbade Skärhamn i september 2017. Bild: Mikael Berglund

Tjörn säger nej till ersättning efter översvämningen

Tre försäkringsbolag har fått nej av Tjörns kommun om ersättningar för vattenskador som uppkom vid omfattande regn i Skärhamn hösten 2017. Kraven gäller sex fastigheter på olika adresser. Sammanlagt berörs 54 fastigheter totalt av kraven mot kommunen.

Det gäller försäkringsbolagen Folksam, IF och Regress som framställt krav mot kommunen som representanter för sex fastighetsägare i Skärhamn som fick omfattande vattenskador i samband med svåra regn på kort tid 14 september 2017. Det handlade om ett så kallat hundraårsregn som drabbade Skärhamn där man räknar med att cirka 70 millimeter regn kom på att par timmar. Massor av fastigheter fick vatten i sina källare och kontaktade sina försäkringsbolag. Dessa har i sin tur hävdat att det kommunala va-systemet var otillräckligt i Skärhamn och krävt ersättning av Tjörns kommun.

Tjörns kommun säger emellertid nej i samtliga sex fall. Kommunen har gjort egna utredningar och inspektioner i fastigheterna tillsammans med expertis och konsulter och bland annat funnit en rad brister som enligt kommunen är fastighetsägarnas ansvar. Kommunen har funnit täta och igensatta ledningar och stuprör, otäta spillvattenserviser, i andra fall bristande underhåll på ledningar, dålig dränering på tomter och inga separata dagvattenledningar i något fall. Flera av fastigheterna ligger också intill större bergsområden som för ut stora mängder vatten på enskilda tomter och i något fall rinner en mindre bäck vid eller på tomten.

Kommunen menar att ledningarna i Skärhamn uppfyller den standard som Svenskt Vatten har och som ska klara ett så kallat tioårsregn och därmed avvisar kommunen kraven.

Martin Lilja, va-chef på Tjörn, säger att man sammanlagt har 54 krav från fastighetsägare via försäkringsbolag och i vissa fall har en förlikning nåtts, bland annat med försäkringsbolaget Trygg-Hansa i åtta fall.

LÄS MER: Förlikning efter skyfall

– Varje fastighet utreds för sig och vi tar ställning i varje enskilt fall. De samlade kraven från fastighetsägarna via sina försäkringsbolag är cirka 9,5 miljoner och vi får nu se hur fortsättningen blir. Vi har gjort upp i förlikningar med två försäkringsbolag men det återstår ytterligare några som vi har diskussioner med, säger Martin Lilja.

Kommunen grundlinje är emellertid att detta inte är ett kommunalt ansvar i första hand och man har helt avvisat skadeståndskrav i storleksordningen 9,5 miljoner.