Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tjörns kommun bunkrar pengar inför framtida svåra år. Bild: Mostphotos
Tjörns kommun bunkrar pengar inför framtida svåra år. Bild: Mostphotos

Den här artikeln kan bara du som prenumererar läsa.

Tjörns kommun får rejäl ekonomisk buffert, men inga kommunala hyresrätter

Tjörns kommun sätter av 40,7 miljoner kronor till en resultatutjämningsreserv. Pengarna ska vara en buffert att kunna använda i dåliga tider.

Kommunfullmäktige gick på torsdagskvällen på det förslag som kommunstyrelsen tidigare lagt fram på initiativ av den politiska oppositionen.

Det krävdes dock dubbla omröstningar för att verkställa beslutet.

Den styrande minoriteten ville inte avsätta några pengar alls, medan Sverigedemokraterna kom med ett kompromissförslag att sätta av 25 miljoner kronor. Men även det röstades ned.

Tjörns kommun gick som helhet plus med 50,7 miljoner kronor under förra året och enligt den granskning av bokslut och årsredovisning som revisorerna gjort nådde Tjörns kommun upp till 92 procent av de mål som sattes för de olika verksamheterna under 2020.

SBRF har skötts otillfredsställande

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbunds direktion får ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Men det var med nöd och näppe som politikerna på Tjörn tillstyrkte ansvarsfrihet. Omröstningen slutade med 21 ja mot 20 nej. Dock ges ansvarsfrihet med brasklappen att direktionen ur ekonomisk synpunkt bedrivit verksamheten på ett otillfredsställande sätt.

SBRF har haft stora problem med både ekonomi och arbetsmiljö ända sedan förbundet bildades för drygt fyra år sedan.

Ska Vänsterpartiet få möjlighet att närvara vid de sammanträden som hålls i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden? Det var en fråga som inte fick något svar på torsdagskvällens fullmäktigemöte. Ärendet återremitterades efter en lång debatt och frågan kommer nu att utredas mer innan beslut kan tas.

Inget beslut om kommunala hyresrätter

Inte heller fick motionen från Vänsterpartiet om byggnation av hyresrätter i kommunal regi något tydligt svar. Efter en över en timme lång debatt blev det återremiss i ärendet, sedan flera ledamöter från andra partier ställt sig tveksamma till motionens intentioner. Inte minst var kommunstyrelsens ordförande Martin Johansen (L) skeptisk. Han ville absolut inte per automatik avsätta mark enbart till kommunens bostadsbolag och låta det kommunala bostadsbolaget bygga hyresrätterna och därmed stänga ute andra potentiella aktörer som vill bygga hyresrätter på kommunal mark.